PROJECTES SINGULARS 2019: “Jove, al Baix tu decideixes!”

L’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, inicia el 2019 amb la I Edició de Projectes Singulars de Garantia Juvenil, dirigit a joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur, amb ganes de formar-se i trobar feina. Des de la Guaita, orientaran, formaran i promouran la contractació de 20 joves, de Castelldefels o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca.

Ofereixen:

  • Orientació laboral i formativa.
  • Formació a mida, en diferents perfils professionals.
  • Acompanyament a la inserció laboral.

 

La participació dels/les joves al Projecte s’iniciarà al Febrer del 2019 i tindrà una durada de 12 mesos.

Podeu adreçar-vos a la Guaita o trucar al telèfon: 93 635 25 75.

Pròximament és realitzaran sessions informatives per poder informar del projecte i que els/les joves interessats puguin fer la inscripció en l’acció formativa corresponent.

 

Aquestes seran les formacions que realitzarem a Castelldefels:

 

 

 

PROYECTOS SINGULARES 2019: “Joven ¡en el Baix tú decides!”

El área de Promoción Económica y Fomento de la Ocupación, inicia el 2019 con la I Edición de Proyectos Singulares de Garantía Juvenil, dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, en situación de paro, con ganas de formarse y encontrar trabajo. Desde la Guaita, orientarán, formarán y promoverán la contratación de 20 jóvenes, de Castelldefels o derivados otros puntos de atención de la comarca.

Ofrecen:
Orientación laboral y formativa.
Formación a medida, en diferentes perfiles profesionales.
Acompañamiento a la inserción laboral.

La participación de los/las jóvenes al Proyecto se iniciará en febrero del 2019 y tendrá una duración de 12 meses.

Podéis dirigiros a la Guaita o trucar al teléfono: 93 635 25 75.

Próximamente es realizarán sesiones informativas para poder informar del proyecto y que los/las jóvenes interesados puedan hacer la inscripción en la acción formativa correspondiente.

Estas serán las formaciones que realizaremos en Castelldefels:

ATENCIÓN AL CLIENTE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Proyecto Singular: Joven ¡en el Baix tú decides!)

 

MÀRQUETNG DIGITAL (Proyecto Singular: Joven ¡ en el Baix tú decides!)