OBRIM INSCRIPCIONS CURS DE MONITORS DE FEBRER!

S’obren les inscripcions pel curs de monitor de lleure infantil i juvenil del Kasal de joves de Castelldefels.

El curs de monitors està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i juvenil.

Data: Del 14 febrer fins al 25 d’abril

Horari: Els divendres de 16h a 20h i els dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h.

Continguts i estructura

El curs de monitors/es s’impartirà en modalitat semi-presencial i s’estructurarà de la següent manera:

 

Etapa lectiva (100 hores presencials + 50 hores a distància*)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

*Per accedir a la part a distància, l’alumne rebrà unes claus d’accés el primer dia de curs, i podrà realitzar la formació corresponent a cada mòdul en les dates estipulades a la presentació del curs amb el tutor/a.

 

Etapa pràctica (160 hores)

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

 

Requisits per accedir.

L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

 

Avaluació

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 

  1. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent a cada mòdul.
  2. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  3. Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul i de la totalitat d’hores en la formació virtual
  4. Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure

 

Titulació acreditativa.

Un cop finalitzat tot el procés, s’obté el diploma i el carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 

Preu del curs:

Els cost total del curs de monitors/es que realitzem és de 210 €. Aquest preu inclou les 150 hores lectives, el seguiment de les pràctiques, així com el servei de tutelatge de la memòria, i la correcció i avaluació de la mateixa.

 

Inscripcions:

Per poder fer les inscripcions es necessari portar:

  • Fotocopia del DNI
  • Pagament dels 210€ al Banc Sabadell al número de compte: ES72 0081 1596 86 0001014907
  • Fotografia de carnet
  • Inscripció complerta (la podeu descarregar aquí o agafar-la del kasal)

 

Dubtes o preguntes:

Si teniu qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb nosaltres per telèfon o whatsapp al 600929652. També podeu trobar-nos al Kasal de Joves (pl. Joan XXIII, 10, de 16h a 22h de dilluns a divendres)