assesoria

Assessoria de Mobilitat Internacional

Assessoria de Mobilitat Internacional per a Joves de Castelldefels

Cada vegada hi ha més i més joves que decideixen anar a l’estranger per motivacions diverses (millorar el nivell d’idiomes, ampliar l’experiència professional, conèixer noves formes d’organització…). L’estada temporal en un país diferent fa possible que l’individu adquireixi una sèrie de competències tant d’àmbit personal com professional altament valorades en una societat com l’actual.

Objectiu general

La mobilitat internacional és una activitat a l’ordre del dia en el camp de la joventut. Cada cop existeixen més oportunitats, programes i ajudes per tal que els/les joves puguin satisfer aquesta necessitat, però a vegades és un volum massa gran d’informació per a que tots ells la coneguin del tot. Cada vegada, a més, hi ha més interès per a cercar oportunitats a l’estranger.

Amb l’assessoria sobre mobilitat es pretén informar, orientar i assessorar el/la jove amb l’objectiu que tingui les eines necessàries per a desenvolupar-se amb seguretat i per a prendre les decisions que més adequades per a ell/a. L’objectiu és dotar-lo de la informació necessària que ha de contemplar abans de marxar, un cop arriba i un cop està realitzant la seva estada a l’estranger.

Al setembre reprendrem l’assessoria i us informarem dels horaris!