A què ens comprometem

 

  • A fomentar l’associacionisme entre el jovent de Castelldefels, i a donar-los suport econòmic, assessorament logístic, informatiu i  administratiu.
  • A difondre i impulsar les activitats dels casals d’estiu de la ciutat mitjançant la Guia de Casals i els ajuts a les famílies per tal de garantir-ne  la funció integradora.
  • A fomentar l’esperit artístic entre el jovent.
  • A fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre el jovent.
  • A fomentar els hàbits saludables entre el jovent mitjançant activitats de dinamització, exposicions, tallers, xerrades, etc.
  • A oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i d’acompanyament per tal que el jovent rebi suport en els camps que determinen les seves condicions de vida (ensenyament i formació, treball, habitatge, associacionisme i participació, lleure, vacances i estades, carnets per al jovent, etc.).