Com mesurem els nostres compromisos

  • Nombre de persones usuàries dels serveis i canals d’informació utilitzats respecte al total de joves censats al municipi (trimestral).
  • Nombre de cursos, activitats i tallers realitzats i percentatge d’ocupació (trimestral).
  • Nombre de projectes subvencionats d’entitats juvenils de la ciutat (anual).
  • Nombre d’infants beneficiaris dels ajuts per participar als casals d’estiu (anual).
  • Nombre d’activitats de dinamització que fomentin l’esperit artístic del jovent (trimestral).
  • Nombre d’activitats de dinamització que fomentin l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre el jovent i percentatge d’ocupació (trimestral).
  • Nombre d’activitats de dinamització que fomentin els hàbits saludables en la gent jova i percentatge d’ocupació (trimestral).
  • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
  • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual)

Indicadors cartes serveis 2021

Indicadors cartes serveis 2020

Indicadors cartes serveis 2019

Indicadors cartes serveis 2018

Indicadors cartes servei 2017

Indicadors cartes servei 2016