JA ESTÀ DISPONIBLE AL WEB EL NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT

El nou Pla Local de Joventut 2016-2019 aprovat el mes de maig ja està penjat a la web.

Què és el Pla local?

És un document que serveix per planificar totes les accions de l’Ajuntament relacionades amb la joventut, és a dir, ha de ser guia per resoldre les necessitats dels joves.

D’on surt?

És una eina fruit de tallers participatius organitzats per la regidoria de joventut. Des de la tardor del 2014, tècnics, polítics i joves han elaborat colze a colze tan una diagnosi de la realitat juvenil com les propostes per millorar-la.

Quines prioritats proposa?

Després d’aquest treball transversal s’han marcat com els aspectes més rellevants: la participació, la formació i l‘ocupació, el lleure i la salut.

Participació: volem prendre mesures pels joves pero també amb els joves. En aquest terreny hi ha una de les apostes principals i més innovadores com és la Taula Jove. Un espai obert a tots els joves de la ciutat que ha de permetre fer seguir i desenvolupar el pla. L’objectius és clar: desenvolupar l’esperit crític de la joventut de Castelldefels. També es podran convocar taules temàtiques i sectorials i s’estudiarà una experiència de pressupostos participatius amb joves.

Formació i ocupació: no és cap secret que són unes de les problemàtiques més importants de la joventut. Les accions del Programa de Garantia Juvenil ocupen un espai important.

Lleure: volem actuar en un doble sentit. Per una banda, promoure que el mateix jovent prengui el protagonisme i, per l’altra banda, programa accions de lleure a la mesura de les seves necessitats i interessos.

Salut: Fem una aposta per la continuïtat en les accions que han funcionat fins ara i l’exploració de nous canals de comunicació amb els joves per promoure hàbits saludables.