L’Ajuntament celebra la primera sessió de la Taula Jove

La Taula Jove és un espai pensat perquè els i les joves de Castelldefels participin en el dia a dia del municipi. Hem volgut que expressin la seva opinió, que ens ajudin a detectar necessitats que tinguin com a col·lectiu”, explica el regidor de Joventut, Nico Cerpa

La Taula Jove va iniciar les seves activitats el passat 12 de desembre. Es tracta de l’instrument de participació en les polítiques que afecten el jovent de Castelldefels que recull el Pla local de Joventut (PLJ). És l’espai que el mateix PLJ preveu per fer seguiment del compliment de les accions i iniciatives que recull. Vol ser també un mecanisme d’interlocució i un espai de diàleg entre l’Ajuntament i els joves. “La Taula Jove és un espai pensat perquè els i les joves de Castelldefels participin en el dia a dia del municipi. Hem volgut que expressin la seva opinió, que ens ajudin a detectar necessitats que tinguin com a col·lectiu i, entre tots, plantejar solucions”, ha explicat el regidor de Joventut, Nico Cerpa. “De fet, la Taula Jove és un dels compromisos que, com equip de govern, recollim en el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Un cop aprovat el Pla Local de Joventut, la Taula Jove ja és una realitat”.

Per a aquesta primera sessió van ser convocades les persones joves que durant el període de difusió havien manifestat el seu interès en participar regularment en aquest espai. Tot i així aquesta va ser una sessió oberta a tots els joves que estiguessin interessats en participar encara que fos de manera puntual.