Nova edició de la Casa d’Oficis a Castelldefels!

La Casa d’Oficis és un  programa mixte de formació i treball , subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als barris” i organitzat per l’Ajuntament de Castelldefels.

Està orientat a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real.

Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu.

Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de Castelldefels contracta als joves participants en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”)

QUINS SON ELS DESTINATARIS?

  • Joves aturats entre 18 i 24 anys al juliol de 2018

QUINS SON ELS REQUISITS D’ACCÉS?

  • Aturats, inscrit a l’Oficina del SOC (DONO)
  • Nivell formatiu mínim: ESO
  • Preferentment residents al barri de Vista Alegre
  • Estar inscrit al programa Garantia Juvenil

QUINS RECURSOS OFEREIX?

S’ofereixen dues especialitats  formatives  en la 1a fase (gener a juny 2018)

S’ofereix un contracte en la modalitat d’aprenentatge i formació en la 2a fase (juliol a desembre 2018)

Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis de titularitat pública .

COM POTS ACCEDIR HI?

Per obtenir més informació i preinscripcions a la CASA D’OFICIS, cal adreçar se :

La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels
Carretera de la Sentiu, 1 , 08860 Castelldefels
Tel. 93 635 25 75

Tècnica referent: tatiana.remola@castelldefels.org

També pots realitzar la preinscripció on line clicant a l’especialitat escollida.