IX CONCURS JOCI JOVE DE RELATS BREUS

Ja tenim a tocar el concurs de relats breus joci jove, a continuació us deixem tota la info que necessiteu saber per poder participar en ell.

Participants: Joves de 12 a 18 anys que visquin o estudiïn a Castelldefels. Els menors d’edat hauran d’emplenar una autorització de menors.

Categories:

  • Modalitat 1: Relat Breu en Llengua Catalana
  • Modalitat 2: Relat Breu en Llengua Castellana

 

Normes:

El relat ha de ser original i inèdit, és a dir, no pot haver-se presentat en cap altre concurs.

La longitud màxima serà de 5 pàgines en format A4, per un únic costat, en lletra Arial 12 i amb doble interlineat .

Els participants poden presentar una única història a cadascuna de les categories.

El tema és lliure.

Format de presentació dels relats:

Els originals s’han de presentar dins un sobre tancat, amb pseudònim, el títol de l’obra i la categoria, en suport informàtic (CD, pendrive, targeta de memòria, etc.) i impresos per duplicat.

Dins d’aquest sobre hi haurà un altre amb les dades personals de l’autor: fotocopia del DNI, nom i cognom, telèfon i correu electrònic, títol de l’obra, pseudònim i l’autorització de menors en el cas que ho siguin.

Presentació de les obres:

Els relats s’hauran de presentar en el format anteriorment explicar a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per registrar-la electrònicament a l’Ajuntament de Castelldefels.

L’OAC té el següent horari:

Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h

Divendres: de 8:00 a 14:00 h

Dissabte: de 10:00 a 13:00 h

Termini establerts:

El termini de presentació d’obres comença el dilluns 9 d’Abril, i finalitza el dilluns 16 d’Abril.

Els premis seran atorgats el dissabte 21 d’Abril, durant la Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado.

Premis:

El concurs té els següents premis en espècie per la compra de llibres per a cadascuna de les categories:

  • 1er premi en modalitat de Relat Breu valorat en 100€
  • 2on premi en modalitat de Relat Breu valorat en 50€

Jurat:

El jurat està compost per 5 persones:

  • 2 tècnics/ques de la Regidoria de Joventut
  • 1 tècnic/a de la Regidoria de Cultura
  • 1 Representant de la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado, de Castelldefels
  • Un/a expert/a en literatura

 Recuperació de les obres:

Les obres quedaran a disposició dels participants en el Punt d’Informació juvenil durant un mes des de la data d’entrega dels premis, després d’aquest termini, seran destruïts.

 

Per qualsevol questió o dubte podeu contactar amb el Casal de Joves per mitjà del telefòn 671045480 o bé per correu electrònic a casaldejoves@castelldefels.org.

 

cartell