MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS

MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS

El projecte Murs Lliures és una iniciativa del col·lectiu d’artistes urbans Noobs i l’Ajuntament de Castelldefels.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS:

  • Els Murs Lliures, identificats com a tal amb la placa respectiva, són espais d’experimentació artística que s’autoregulen. No és necessari demanar cap permís.
  • Únicament caldrà ser respectuós amb les mínimes normes d’ús  adreçades al manteniment del respecte i la convivència entre la ciutadania de Castelldefels.
  • No es permetràn les obres ofensives, denigrants o irrespetuoses sobre  qualsevol col.lectiu o persona.
  • Tampoc serà permès l’us dels espais amb finalitats propagandístiques i/o comercials.
  • És obligació dels/les artistes el respecte a l’entorn , tant pel que fa a sorolls com a la neteja un cop finalitzada la intervenció.

LOCALITZACIÓ DELS MURS LLIURES

1. Carrer Arcadi Balaguer, 108 (al costat del Parquing).

2. Camp municipal Via Ferrea.

3. Avinguda de la platja (sota autovía).

4. i 5. Avinguda del Canal Olímpic (al túnel)

6. Carrer de Barcelona (sota pont C32)