MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS

MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS

El projecte Murs Lliures és una iniciativa del col·lectiu d’artistes urbans Noobs i l’Ajuntament de Castelldefels.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS MURS LLIURES DE CASTELLDEFELS:

  • Els Murs Lliures, identificats com a tal amb la placa respectiva, són espais d’experimentació artística que s’autoregulen. No és necessari demanar cap permís.
  • Únicament caldrà ser respectuós amb les mínimes normes d’ús  adreçades al manteniment del respecte i la convivència entre la ciutadania de Castelldefels.
  • No es permetràn les obres ofensives, denigrants o irrespetuoses sobre  qualsevol col.lectiu o persona.
  • Tampoc serà permès l’us dels espais amb finalitats propagandístiques i/o comercials.
  • És obligació dels/les artistes el respecte a l’entorn , tant pel que fa a sorolls com a la neteja un cop finalitzada la intervenció.

LOCALITZACIÓ DELS MURS LLIURES

1. Carrer de Barcelona (sota pont C32)

2. Camp municipal Via Ferrea

3. Avinguda de la platja (sota autovía)

4. i 5. Avinguda del Canal Olímpic (al túnel)

6. Centre cívic Vista Alegre (mur del carrer Ramon i Cajal)