Pla Local de Joventut

L’Ajuntament de Castelldefels promou l’actualització del Pla Local de Joventut que es va aprovar el 2014, amb la finalitat de revisar el seu contingut i valorar si apareixen noves necessitats a les que cal donar resposta. El Pla Local de Joventut vol ser una eina que serveixi per ordenar, planificar i orientar totes les accions municipals en materia de joventut per atendre les necessitats dels joves del municipi i, d’aquesta manera, aconseguir millorar la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

 PLA JOVE 2016-2019 CAT